دیگری زندگی

آدمها فکر میکنند اگر یکبار دیگر متولد شوند،جور دیگری زندگی میکنند؛شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.فکر میکنند میتوانند همه چیز را از نو بسازند،محکم و بی نقص.اما حقیقت ندارد...اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم،اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم،اگر آدم ساختن بودیم،از همین جای زندگیمان به بعد را میساختیم...#حقیقت

دیگری زندگی

کپشن اینستاگراممنبع : کپشنکپشن اینستاگرام
برچسب ها : دیگری زندگی